Eko vrtec

OBVESTILO!
V šolskem letu 2012/2013 izstopamo iz nacionalnega projekta Eko vrtec kot način življenja. Ohranjamo vse ekološke vsebine navedenega projekta in otrokom privzgajamo ekološke vrednote.

EKO V VRTCU KOČEVJE – SVET JE V NAŠIH ROKAH
Ljudje so v današnjem svetu odkrili mnoge načine kako obvladovati naravo, kako jo ukrotiti, izkoriščati in si jo podrediti. Na drugi strani pa je vse več tistih, ki jo spoštujejo in se bojijo posledic neodgovornega ravnanja. Mnogi so svoje ravnanje usmerili k osveščanju ljudi za varovanje in ohranjanje našega okolja.

Okolje in problem onesnaženja okolja je vse bolj v središču vzgojno izobraževalnih vsebin in zato k vzgoji in izobraževanju za okolje pristopamo kot h kompleksnemu družbenemu fenomenu.

Že pri majhnih otrocih smo odgovorni razvijati zavest o povezanosti ljudi z naravo in okoljem. Otrok po vzoru odraslega osvaja model ekološkega obnašanja, ki trajno vpliva na kvaliteto ekološke osveščenosti tako v pozitivnem in negativnem smislu.

Predšolsko obdobje je temeljno obdobje v katerem se na specifičen način razvijajo osnovne značilnosti osebnosti, fizične in psihične zmožnosti otroka. Ravno zaradi tega je pomembno z ekološko vzgojo začeti že v tem obdobju. Otrok svet okoli sebe doživlja kot celoto. S celim bitjem ga želi začutiti, ga raziskovati, opazovati, odkrivati. Ob tem se z naravo zbliža, skrbi zanjo, spoznava kaj je dobro in kaj slabo.

Ekološko občutljivost otroka razvijamo preko eko-nalog, eko-vsebin, eko-komunikacije tako doma kot v vrtcu. Izhodišče za razvoj občutljivosti otrok za okolje najdemo v ekoloških aktivnostih in igri v odnosu do rastlin, živali, vode, hrane, odpadkov, energije in samem odnosu odraslih in otrok. Otroci tako negujejo in razvijajo čutila za opazovanje, poslušanje, dotikanje, vonjanje, poskušanje. S takim pristopom pri otrocih razvijamo gibalni, emocionalni, spoznavni in moralni razvoj. Ob pridobivanju ekoloških znanj razvijamo tudi ustvarjalnost, samopodobo otrok in ljubezen do narave.

Otroci spoznavajo, da je človek del narave in ne njen gospodar in da ima vsak pravico živeti v zdravem okolju. Vsak lahko naredi nekaj sam, v sodelovanju z drugimi pa se lahko naredi veliko več. Otrok se uči, da je vse in vsak na svetu enako pomemben.

V vrtcu Kočevje se zavedamo poslanstva in odgovornosti, ki jo imamo ob tem ko skrbimo za razvoj otroke naše ustanove, zato želimo še povečati zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja ter skrbjo za okolje in naravo, ki nas obkroža.

V šolskem letu 2008/2009 smo se priključili ekošolam, ekovrtcem in ekocentrom, ki sodelujejo v nacionalnem programu »Ekošola kot način življenja«.

Koordinatorica projekta
Majda Puhar

Skip to content