Prosta mesta

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
1. starostno obdobje
1-2 4 45 0
2-3 5 70 0
1-3 4 45 3
2. starostno obdobje
3-4 5 89 6
4-5 2 47 0
5-6 4 91 3
3-6 5 104 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 3 51 2
Otroci 2. star. obdobja 1
Razvojni oddelki   1 5 1
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6
Skupaj   33 547 17

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Skip to content