Prosta mesta

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
1. starostno obdobje
1-2 6 63 0
2-3 5 70 0
1-3 4 48 0
2. starostno obdobje
3-4 5 90 5
4-5 2 47 0
5-6 4 93 1
3-6 4 84 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 4 70 0
Otroci 2. star. obdobja 3
Razvojni oddelki   1 5 1
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6
Skupaj   35 570 10

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Skip to content